Dodacie podmienky

1)Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode copyprint.sk. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.

2)Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, alebo poštou (podľa želania zákazníka). Ak sa dodacie podmienky z nejakých dôvodov zmenia, kvôli problémom s poštovým doručovateľom, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a ak sa kupujúci rozhodne neakceptovať predĺženie lehoty, kupujúci má právo odstúpiť od záväzku voči predávajúcemu. Objednávka je stornovaná.

3)Dopravu na miesto dodania tovaru zaisťuje predávajúci spravidla s využitím služieb tretej osoby, vždy však za podmienok, ktoré sú súčasťou objednávky a na základe voľby kupujúceho učinené v nákupnom košíku, kde si vyberie spôsob dopravy.

4)Tovar sa expeduje do dvoch pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak. Dobierka musí byť kupujúcim prebratá do 7 dní. Pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší.

5)Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Dňom zdaniteľného plnenia je deň vyskladnenia tovaru na koncového zákazníka. Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.


Prijať

Naša webstránka používa technológiu cookies. Pokračovaním v jej prezeraní súhlasíte s používaním tejto technológie